Celem projektu EPISTOP („Długoterminowe, prospektywne badanie oceniające kliniczne i molekularne biomarkery epileptogenezy w modelu padaczki genetycznie uwarunkowanej - stwardnieniu guzowatym”) jest lepsze zrozumienie mechanizmów rozwoju padaczki u osób ze stwardnieniem guzowatym. W projekcie uczestniczy 14 szpitali i laboratoriów z Europy i USA. Projekt będzie trwał 5 lat - od listopada 2013 r. do października 2018 r. - i w tym czasie planujemy zidentyfikować czynniki ryzyka oraz wskaźniki rozwoju padaczki. Ważnym celem badania jest identyfikacja sposobów zapobiegania wystąpieniu padaczki oraz jej następstw. W dłuższej perspektywie czasowej chcielibyśmy przygotować zbiór nowych rekomendacji i zaleceń dotyczących leczenia padaczki u osób ze stwardnieniem guzowatym, co może wpłynąć na poprawę jakości życia pacjentów.

Pacjenci mogą wziąć udział w badaniu poprzez:

  • uczestnictwo w obserwacyjnej części badania, w której wykonywane są badania elektroencefalograficzne (EEG), rezonans magnetyczny (MRI) oraz badania krwi (genetyczne, immunologiczne i inne)
  • uczestnictwo w randomizowanej części badania, której celem jest ocena potencjalnych korzyści płynących z wczesnej diagnozy padaczki oraz wczesnej interwencji medycznej polegającej na rozpoczęciu terapii lekami przeciwpadaczkowymi dzieci, u których wystąpiły napady elektroencefalograficzne
  • wyrażenie zgody na badania próbek pobranych w czasie operacji lub sekcji zwłok

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem Państwa dziecka w badaniu EPISTOP, prosimy o kontakt:

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Klinika Neurologii i Epileptologii i Rehabilitacji Pediatrycznej
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. + 48 22 815 74 04
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ikona-fb-150x150   Zapraszamy do odwiedzenia nas na Facebooku